Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem serwisu Ori-Biznes.pl, którego właścicielami są: Marek Grabowski oraz Krystyna Szajewko-Grabowska (właściciel firmy Krystyna Szajewko-Grabowska) zamieszkali przy ul. Bolesława Śmiałego 57/55 w Białogardzie – kod 78-200; zwani dalej Właścicielami Serwisu.

Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisów oraz materiałów dostępnych w treści kursu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Właściciele Serwisu nie sprzedają i nie udostępniają osobom trzecim danych personalnych czy adresowych użytkowników tego serwisu i uczestników kursów.

Zgadzając się z Polityką Prywatności oświadczasz, że:

  • wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, podanych dobrowolnie, dla celów marketingowych przez Właścicieli Serwisu  w celach marketingowych. Zgoda obejmuje również przetwarzanie danych w przyszłości, pod warunkiem braku zmiany celu przetwarzania.
  • wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Właściciela Serwisu, na podane przez Ciebie dane teleadresowe.

zostałeś/aś poinformowany/a o tym, że:

  • administratorem Twoich danych osobowych są Właściciel Serwisu i  masz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawienia,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

Dane Osobowe

W czasie korzystania z serwisu Ori-Biznes.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony, to imię i adres e-mail.

Dane te są podawane całkowicie dobrowolnie

Celem zbierania w/w danych osobowych poprzez formularz jest możliwość wysyłania wiadomości informacyjnych (lekcje kursu, informacje wspomagające działania biznesowe, zaproszenia na webinary i inne szkolenia…).

W każdej chwili możesz wycofać te dane lub zmienić kontaktując się z Właścicielami Serwisu i wyrażając taką wolę.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Właściciele Serwisu mogą wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych do dalszej współpracy w ramach marketingu sieciowego i inernetowego. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Odbiorcy danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców Właścicieli Serwisu, czyli podmiotów, z których usług korzystają przy przetwarzaniu danych.

Subskrypcja bezpłatnego Kursu lub Newslettera

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych kursów lub newsletterów należących do Właścicieli Serwisu wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail oraz swojego imienia. Pola te są obowiązkowe. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu Czytelnikowi porady z kursu lub newsletter. Imię pozwala Właścicielom Serwisu zwracać się do Czytelników po imieniu.

Dane przekazane podczas zapisu na kurs lub do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci porad lub newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas wypełniania formularza.

Dane będą przetwarzane przez czas wysyłania porad lub newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z ich otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania porad kursu lub newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Niezapowiedziane Wiadomości

Właściciele Serwisu zastrzegają sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadają i które zgodziły się z Polityką Prywatności.

Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości należy rozumieć informacje odnoszące się bezpośrednio do tematu serwisu Ori-Biznes.pl. Mogą to być również niekomercyjne listy np. życzenia, komentarze osobiste itp.

Jeśli nie chcesz w przyszłości otrzymywać wiadomości e-mail, to poinformuj Właścicieli Serwisu o tym a Twoje dane zostaną usunięte i nie będą wykorzystywane do celów kontaktowych.

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.

Podczas wizyty na stronie Ori-Biznes.pl automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty np. Twój adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas odwiedzin. Dane te mogą być wykorzystane do analizy statystycznej zachowań klientów na stronie i nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze Właścicieli Serwisu w celu Twojej identyfikacji.

Partnerzy

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w serwisach i kursach należących do Ori-Biznes.pl.

Wyłączenie Odpowiedzialności

Właściciele Serwisu stworzyli serwis Ori-Biznes.pl aby pomagać czytelnikom, internautom, członkom ich zespołu mlm, ich Partnerom osiągnąć sukces w biznesie. Mimo, że prezentują praktyczne rozwiązania, to nie są one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno się bezwarunkowo korzystać ze wszystkiego, co dają. Porady, które udostępniają powinny być szczegółowo analizowane, porównywane z własnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy będą one przedstawiały się jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w życie.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, Właściciele Serwisu proszą o nie odwiedzanie serwisów i nie używanie formularza zapisu na newsletter, bezpłatne porady, webinary.

Krystyna Szajewko-Grabowska i Marek Grabowski